Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Wartości

Tworzone przez nas programy ubezpieczeniowe są zawsze dostosowane do potrzeb klientów dzięki sporządzanym przez nas audytom. Ich podstawowym celem jest identyfikacja ryzyk oraz dokonywana w oparciu o nią ekonomiczna analiza opłacalności transferu tych ryzyk przy wykorzystaniu metody ubezpieczenia. Rekomendowane przez nas rozwiązania charakteryzują się optymalnymi dla klientów relacjami zakresu pokrycia ubezpieczeniowego i jego kosztów do rzeczywistych potrzeb. Nasz potencjał oparty jest na trzech zasadniczych wartościach:

  • Odpowiedzialności - nasza filozofia nie ogranicza odpowiedzialności do funkcji finansowej rekompensaty związanej z tym pojęciem. Oczywiście nasi klienci posiadają pełne finansowe gwarancje jakości naszych usług. Z naszego punktu widzenia najistotniejsza jest odpowiedzialność biznesowa. Nasz potencjał budują z nami nasi klienci, wobec, których zawsze jesteśmy odpowiedzialni.
     
  • Lojalności - diagnozując potrzeby ubezpieczeniowe klientów i dostarczając usługi ubezpieczeniowe kierujemy się wyłącznie najlepiej pojętym interesem klientów. Nie jesteśmy związani z żadnym zakładem ubezpieczeń. W negocjacjach z zakładami ubezpieczeń reprezentujemy klientów zawsze dążąc do osiągnięcia optymalnych, z ich punktu widzenia, kosztowo i zakresowo  wyników.
     
  • Rzetelności - dostarczamy klientom usługi zgodne z ofertą. Nie obiecujemy więcej niż możemy. Pracujemy dla klientów zgodnie z najlepszymi standardami. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do jakości świadczonych przez nas usług.