Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > Usługi > Ubezpieczenia na życie i osobowe

Ubezpieczenia na życie i osobowe

Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności są grupowe ubezpieczenia na życie. Wielu naszych klientów poszukuje specjalnych rozwiązań w tym zakresie. Z myślą o nich tworzymy nowe programy ubezpieczeń, bądź dostosowujemy do ich potrzeb już istniejące.
 
Odpowiadają one charakterowi działalności klienta, dodatkowym zagrożeniom, jak i niestandardowym życzeniom. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu programów dla zakładów zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych, wiodących firm.

Proces tworzenia programu grupowego ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy etapy, w ramach których wykonujemy m.in. następujące czynności:

Etap tworzenia programu:

 • Analiza i ocena istniejącego programu ubezpieczenia
 • Stworzenie założeń programu ubezpieczeniowego przy udziale przedstawicieli klienta oraz związków zawodowych
 • Prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami
 • Przygotowanie programu ubezpieczeniowego umożliwiającego pracownikom:
  • Dokonanie wyboru zgodnie z jego oczekiwaniami
  • Dostęp do najnowszych rozwiązań rynkowych
  • Maksymalizację limitów wypłat świadczeń

Etap wdrożenia programu:

 • Przygotowanie akcji informacyjnej – ulotki informacyjne dla pracowników, prezentacje itp.
 • Pomoc przy wdrożeniu programu
 • Przeszkolenie osób administrujących obecnie ubezpieczenia grupowe

Etap funkcjonowania umowy:

 • Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ubezpieczenia
 • Reprezentowanie klienta w sytuacjach spornych z ubezpieczycielem
 • Asysta przy likwidacji szkód

Mając na uwadze ciągłe doskonalenie procesu obsługi ubezpieczeń grupowych stworzyliśmy system informatyczny. Pozwala on na zautomatyzowanie procesu administracji programem zarówno w początkowym, najtrudniejszym okresie wdrożenia, jak i w późniejszym okresie funkcjonowania ubezpieczenia. Dzięki temu zyskujemy oszczędności czasu pracy osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych u naszych klientów.

Kompleksowa oferta ubezpieczeń na życie i osobowych to nie tylko grupowe ubezpieczenia pracownicze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowujemy również programy ubezpieczeń NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), BTA (koszty leczenia i assistance za granicą) oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Nasza oferta w tym zakresie jest elastyczna i daleko wykracza poza standardy obowiązujące na rynku.